Så korrupt används biståndsmedlen

Nyhetssiten Dagens PS har läst Jan Mosanders bok om svenskt bistånd, Pengarna som försvann (Fischer & Co) och tar upp några exempel på hur våra svenska skattepengar används:

Bland annat de tolv miljoner kronor som Sida satsade för att flytta en skruvfabrik från Portugal till Afrika, men som efter tio år inte hade producerat en enda skruv. Eller de fem miljonerna till ett ryskt kolchosprojekt som efter två år fortfarande bara givit ett enda jobb (konsulten fick däremot 114.000 kronor i månaden) . . .
Vidare var Sverige genom så kallat budgetbistånd med och betalade för förlusterna i en stor banksvindel i Moçambique. Det går också att läsa om en förpackningsfabrik värd 5 miljoner som skänktes till Estland och försvann.

Trots detta finns det inte någon post i statsbudgeten som ökat så dramatiskt de senaste åren som just biståndsbudgeten och utgör för 2008 27,7 miljarder kronor. Det är mer än en fördubbling sedan år 2000 då biståndsbudgeten var 13,2 miljarder kronor.
Är det någon som tror att korruptionen minskat i takt med att pengarna öses över biståndsmålet? Källa: 2000 (sid 7) och 2008 (sid 7). (Andra intressanta bloggar om , )

Rulla till toppen