Journalisterna försöker manipulera ubåtsjakten

Alla redaktioner försöker driva med frågan om det fanns utländska ubåtar i Hårsfjärden 1983, sedan FOI gjort en ny analys. Man vill göra narr av att det kan ha varit skolfartyget  Amalia. Underförstått: Carl Bildt hade fel och sovjetkommunisterna rätt.
Men när SVD ställer webbfråga till läsarna har 59 procent av 2.895 personer svarat att man tror att det var en ubåt. 23 procent svarar annan båt, 9 procent svarar minkar.
Förklaringen är given: bara något år dessförinnan hade en odiskutabel och grov kränkning av en sovjetisk u-båt skett: U-137 hade trängt in i Gåsefjärden, ett militärt skyddsområde utanför Karlskrona. Att sovjetiska fartyg skulle röra sig på svenskt vatten är ingen skröna. (Andra intressanta bloggar om , , ,, , , )

Rulla till toppen