Obama rasar i opinionen efter hat-pastorn avslöjats

På bara två dagar har Barack Obama tappat sin tydliga ledning över Hillary Clinton i de dagliga mätningar som Rasmussen Report utför. I fredagens mätning ledde Obama över Clinton med 8 procent (50-42) bland demokratiska väljare nationellt, i dag har ledningen krympt till 3 procent (47-44).
Och eftersom mätningen är snitt på fyra dagars mätningar, är fallet förmodligen dubbelt så stort. Det betyder att Clinton kan ha återtagit ledningen på demokratiska sidan.
Förklaringen till Obamas ras, som kan vara början på ett totalt sammanbrott för hans kampanj, är att det framkommit att Obamas pastor Jeremiah Wright predikar hat, så som denna blogg rapporterat. Wright anser bland annat att vita har skapat hiv för att döda svarta i ett folkmord.
En kandidat kan inte göras ansvarig för vad andra personer säger, därför brukar det räcka med att kandidaten tar avstånd från uttalandena. Men i Barack Obamas fall kommer inte det att räcka. Av tre skäl.
1) Obamas kampanj har varit en enfrågekampanj med löftet att han ska ena Amerika över alla gränser och skapa hopp. Det är detta budskap som skapat sådant engagemang i väljarkåren. Wrights hatfyllda och rasistiska utfall står i total konflikt med Obamas löfte. Hur kan Obama ha betraktat Wright som en vän i 20 år och som en andlig rådgivare inför presidentvalet? Wright slår undan trovärdigheten i Obamas budskap.  
2) I normala fall har en politiker andra bevis på att man står för det budskap man för fram. Om man, som John McCain, kan visa att man gjort upp över partigränserna i kontroversiella frågor så betyder samröre med någon som framför rakt motsatt budskap inte lika mycket. Kandidaten har i dessa fall visat genom egen handling vad han står för. Problemet är att Obama inte har några sådana bevis för sin vilja att förena Amerika. Han har inte gjort någonting av det han pratar om. Väljarna har bara hans ord att lita till. Därför är hatfyllda utfall från en av Obamas viktigaste rådgivare ett svårt slag mot hans trovärdighet.
3) Wright är inte bara någon som sagt sig stödja Obama. Wright höll i Obamas giftemål och har döpt hans barn. Wright har stått familjen Obama mycket nära under 20 år. Att Barack Obama under dessa 20 år inte sett och inte förstått att Wright är fylld av rashat, är helt enkelt inte trovärdigt. Antingen är Obama inte förmögen att välja medarbetare som står för hans politiska inriktning eller så förtränger han obehagliga fakta. Båda dessa egenskaper diskvalificerar en politiker från att bli president.
Samröret med Wright avslöjar allvarliga personliga svagheter hos Obama.
Vad händer nu?
Varken Clinton eller Obama kan på egen hand vinna demokratiska partiets nominering. Det hänger på partietablissemanget som har cirka 20 procent av rösterna på konventet i Denver i augusti. Dessa ”superdelegater” är fria att rösta på vem de vill. Det är dom som kommer att avgöra. Och om Obama  inte kan återupprätta den tillit han tappat personligen och den förtroendeknäck hans förmåga att ena landet och skapa nytt hopp fått, så kommer superdelegaterna att rösta på det säkrare kortet: Hillary Clinton. (Andra intressanta bloggar om , , , )

Rulla till toppen