Maria Schottenius: liberaler ska tystas!

Det är ett bisarrt försvarstal Dagens Nyheters kulturchef Maria Schottenius levererar i dagens tidning, Splatterdebatt. Hon skriver:

Det som är störande och stötande är det sätt på vilket Norberg och hans bloggkompisar uppträder … i denna kampanj mot DN:s kultursidor, som man uppfattar som en ointaglig bastion … [Det är] sorgligt att se hur en hel här av nyliberala pratkvarnar försöker skjuta sig in i offentligheten.

Underförstått: liberaler ska inte få lyckas, de ska inte släppas in i offentligheten. Den är förbehållen syndikalister och Hizbollah-dyrkare som breder ut sig på uppslag efter uppslag i DN.
En annan iakttagelse man kan göra i detta utfall från DN-ledningen är att man inte längre försvarar sig med beteckningen ”liberal” som plakat och alibi. Det är bra. Att kalla Dagens Nyheter för liberal är falsk varudeklaration! En tidning som tar som sin uppgift att blockera liberala debattörer – som man kallar rättshaverister – från att komma till tals i en öppen debatt är så långt ifrån liberala värderingar man kan komma.
Dagens Nyheter har i denna blogg fått tips på mer adekvat politisk beteckningen: oberoende syndikalistisk. Den ligger mer i linje med de värderingar samtliga redaktioner på tidningen arbetar efter.
UPPDATERING: Se den replik DN förvägrat Johan Norberg, även om DNs kulturchef upprepade gånger kallat honom ”rättshaverist”, som publiceras i Expressen idag: Kulturhaveri(Andra intressanta bloggar om , , , , )

Rulla till toppen