Stockholm City (foto: Dick Erixon)

Släng dig i väggen, Kafka

torsdag 31 januari 2008 · 10:15

Försäkringskassan har under många år systematiskt tillåtit bidragsfusk i mångmiljardersklassen. Visserligen har politikerna skapat så krångliga regler att inte ens kassans egen personal klarar av att tolka reglerna, vilket resulterar i många felaktiga utbetalningarna. Men också attityden i Försäkringskassan är en orsak till miljardrullning i felaktiga bidrag.

Folkbladet visar hur rättskaffens medborgare, som avslutar sin sjukskrivning i förtid för att arbeta och när man felaktigt får sjukpenning utbetald ringer och talar om det - ett flertal gånger - ändå bestraffas för detta: Man tar sig för pannan.

En byråkrati som är så okänslig - både för rättelse och för att behandla kunderna schysst - visar att staten är en dålig huvudman när det gäller service. Varför inte utsätta Försäkringskassan för konkurrens?  (Andra intressanta bloggar om )

Tema: Ekonomi · Frihet