Dick Erixon och Stockholm City

Slut för fluffigt svamel och stötande förhandlingsspel

fredag 24 juni 2016 · 15:58

I Expressen kultur skriver juristen Thomas Engström, Unionen förtjänar inte medborgarnas tillit:

Jag tror att människor känner på sig, i varenda nervcell i kroppen, att EU-institutionerna drar till sig fel slags folk. Vilken politiskt engagerad människa vill sätta sig och pendla mellan Strasbourg och Bryssel för att där hålla meningslösa omröstningar i icke-frågor, när de borde ha stannat i sina huvudstäder och bedrivit politik på riktigt?

Det aldrig upphörande legalistiska svamlet om fördragsändringar och direktivformuleringar, det aldrig sinande fluffpladdret om framtidsutmaningar och visionär samverkan, hela det tysk-franska begreppsmaskineriets makalösa kapacitet att på högsta antal tecken säga så absolut lite som möjligt av värde och innebörd - folk anar att det någonstans under dessa lager av skitprat finns någonting djupt stötande. En beröringsskräck gentemot gamla hederliga politiska prioriteringar, och därmed gentemot väljarna som sådana, och deras ytterst konkreta vardagsbekymmer.

Mitt i prick. Det är hopplöst att höra EU-parlamentariker försvara det ogenomträngliga förhandlingsspelet inför beslut som minst av allt bryr sig om vad Europas folk tycker. Dessa eviga förhandlingar är ett sätt att befria sig från folkviljan och göra demokrati till en vacker kuliss utan varje form av inflytande.

Visst kommer de kortsiktiga effekterna att bli negativa. Osäkerhet skapar alltid oro. Men dessa tillfälliga negativa effekter är ingenting jämfört med det monstruösa elände EU kommer att försätta kontinenten i om man obehindrat fått fortsätta.

Fokus nu borde vara att lära av misstagen, och de är oändliga, och göra om europasamarbetet till något som förankras i verkligheten och där medborgarna har ett avgörande inflytande om inriktning och innehåll.

Tema: Europa

Britterna tog ett klokt beslut

fredag 24 juni 2016 · 9:44

Brittiska folket valde igår att lämna EU. Det var ett klokt beslut. EU-projektet har i 15 år varit på fel spår, med allt hårdare centralism samtidigt som makthavarna i Bryssel inte utsätts för demokratisk prövning.

Självfallet hade det varit bättre om en grundläggande omstrukturering av unionen kunnat ske i mer ordnade former, men när eliterna vägrar lyssna och sätter sig över opinionen finns inget annat val än att riva ner för att kunna bygga nytt.

Att Europa nu står inför en kaosartad situation beror uteslutande på att detta etablissemang ansett sig ha rätt att göra vad de vill utan de europeiska folkens godkännande. Deras agerande har varit huvudlöst, ansvarslöst och skadat Europa.

Nu har de fått sin dom.

Och nu gäller det att bygga en ny europeisk gemenskap, som respekterar folkviljan och som håller fast vid principerna för ett mellanstatligt samarbete där ingen nomenklatura kan försöka ta över makten och skjuta väljarna åt sidan.

Se mer: Europa kan börja andas igen.

Tema: Europa

Trump höll, jo, traditionellt valtal

onsdag 22 juni 2016 · 19:54

Efter sitt framträdande i New York idag ansågs det av många vara Donald Trump första traditionella tal som presidentkandidat. “Vi har till och med fått en utskrift av det”, sa en av CNN:s kommentatorer. Men viktigare var att det innehöll flera retoriska poänger, det amerikansk politik är så skicklig på. Som detta om Hillary Clinton:

Hennes kampanjslogan är “Jag är med henne” (I’m with her).

Vet ni vad mitt svar är? “Jag är med er” (I’m with you) - det amerikanska folket.

Hon tror att allt handlar om henne. Jag vet att det handlar om er. Jag vet att allt handlar om att göra Amerika starkt igen, för alla amerikaner.

Han gick till generalangrepp på Clintons meriter som utrikespolitiker:

Då, 2009, före Hillary Clinton utsågs till utrikesminister var världen annorlunda.

Libyen samarbetade.

Irak såg våldet minska, tro det eller ej.

Syrien var under kontroll.

Iran hölls kort med sanktioner.

Egypten styrdes av en vänligt sinnad regim som upprätthöll sitt fredsavtal med Israel.

IS fanns inte på kartan.

När hon avgick som utrikesminister bara fyra år senare hade hon lyckats destabilisera hela Mellanöstern.

Hennes invasion av Libyen innebar att landet togs över av barbarer.

Tack vare Clinton är Iran nu den dominerande muslimska maktfaktorn i Mellanöstern, på väg att skaffa sig kärnvapen.

Clintons stöd till våldsamt regimskifte i Syrien har kastat landet in i det blodigaste inbördeskrig någon har sett, medan IS utför en rad terrordåd mot väst.

Hon bidrog till att avsätta en vänligt sinnad regim i Egypten som ersattes med extrema muslimska brödraskapet. Militären har tagit tillbaka makten men Clinton öppnade Pandoras ask för radikal islam.

Sedan har vi den katastrofala strategin att dra ut våra trupper ur Irak, vilket överlämnade stora delar av landet till IS- mördare.

Idag hotar IS oss på grund av de beslut Clinton fattade. IS hotar också fredliga muslimer i Mellanöstern, och fredliga muslimer runt om i världen.

Kort och gott: Hillary Clintons praktik inför presidentvalet har producerat en dödlig utrikespolitisk katastrof efter den andra.

Detta är ett traditionellt politiskt tal av en presidentkandidat. Man kan tillägga att Trump också fortsätter slå under bältet, men det gör Clinton också numera.

Jag vill höra mer substantiella budskap från Trump. Men dagens tal var en god start. Starkt. Smart. Slagkraftigt.

Läs mer: utskrift av talet hos Politico.

Tema: Amerika

Boris optimistisk medan ja-sidan attackerade

onsdag 22 juni 2016 · 9:01

Gårdagkvällens slutdebatt inför publik på 6000 i Wembley Arena mellan “stanna” och “lämna” inför morgondagens historiska folkomröstning i Storbritannien blev enligt kommentatorerna jämn.

Lämna-sidan leds av Londons förre borgmästare, den karismatiske Boris Johnson (konservativ). Han blev ständigt utsatt för personliga attacker men höll sig till sin strategi: att framföra ett optimistiskt budskap. “Torsdagen kan bli vår nya självständighetsdag”, sa han och menade att lämna EU erbjuder nytt hopp för dem som tror på landet. Medan stannasidan “säger att vi inte har något annat val än att buga inför Bryssel säger vi att dom underskattar detta land och vad vi kan göra”.

Han angreps av partikamraten Ruth Davidson, från Skottland och nytt stjärnskott som kan bli konkurrent med Johnson om partiledarposten i framtiden. Hon lyfte fram motstridiga uttalanden som Johnson gjort och hänvisade till ett äldre uttalande där han sagt att det är oklart om ett utträde leder till färre jobb. “Det är inte bra nog!”, konstaterade Davidson.

Också på Laboursidan stod två partivänner på var sin sida. Londons nye borgmästare Sadiq Khan är för att stanna och den utlandsfödde parlamentarikern Gisela Stuart för att lämna. När Khan anklagade lämnasidan för rasism och hatkampanj svarade Stuart att hon är migrant och att ambitionen att kontrollera invandringen inte betyder att vara emot invandring.

Men genomgående var att stannasidan attackerade Boris Johnson. Khan skrek dessutom “lögn!” så många gånger under Johnsons repliker att publiken började bua honom. Stannasidans huvudargument var att hota med allt det elände som ett utträde måste leda till.

Precis som opinionsmätningarna var debatten jämn och oavgjord, enligt många bedömare. Argumenten för självständighet och egen kontroll för lämnasidan vägdes upp av de hot och risker som stannasidan målade upp om Storbritannien lämnar EU.

Se mer: Daily Telegraph, BBC, Forbes,

Tema: Europa

Harvardprofessor: Väljarna kräver mer av sina ledare

tisdag 21 juni 2016 · 13:46

En av de filosofer som jag läste under den kommunitära vågen på 1990-talet var Harvardprofessorn Michael Sandel. Han intervjuas nu i brittiska magasinet New Statesman om varför folk överger etablissemangen för nya uppstickare, The energy of the Brexiteers and Trump is born of the failure of elites.

Sandel menar att människors missnöje med de etablerade partierna mer beror på kultur och frågor om tillhörighet än om ekonomi.

- Politiker har misslyckats med att möta de stora frågor som betyder mest för medborgare: vad är rättvisa och det gemensamma bästa och vad betyder det att vara medborgare? Ett annan källa till frustration är människors känsla av att ha mindre kontroll över det samhälle i vilket man lever.

- En stor del av arbetarklassen känner att de inte bara ekonomiskt hamnar efter, utan också att kulturen, källorna till värdighet, stoltheten över att arbeta, har eroderat och hånas av finansvärldens globalisering och av politiska etablissemang som fokuserar på teknokratiska aspekter.

- Arbetarpartier har förlorat sin förmåga att inspirera löntagare, man har misslyckats med att skapa en ny moralisk och civilisatorisk vision.

- Det är därför många vill ta tillbaka kontrollen över politiken lokalt.

Michael Sandel menar att arbetarpartierna förlorade sin mening i och med Reagans och Thatchers marknadsekonomiska revolt på 1980-talet. Därefter har vänstern inte utmanat marknadskrafterna om vem som kan skapa det allmännas bästa.

I denna del håller jag ju inte med Sandel. Marknadsekonomin räddade västvärlden på 1980-talet från samma sotdöd som Sovjetunionen sedan dog i. Överregleringarna höll på att strypa ekonomin. Tack vare Reagan och Thatcher fick ekonomin fart igen. Tillväxten kom åter och gjorde att välståndet ökade.

Men.

Den moraliska dimensionen är central, även om den inte bör utmana välståndsskapande friheter. Känslan av samhörighet och trygghet i vardagen är inte en fråga om marknad, utan hur vi medborgare organiserar vårt sociala liv.

Jag håller med Sandel om att människor saknar egenmakt när man inte har inflytande över det samhälle i vilket man lever. Men bara därför att marknadskrafterna är globala behöver inte politiken vara det. Eller snarare: det blir än viktigare att politiken blir lokal när ekonomin globaliseras.

Delvis medger Sandel detta:

Enda vägen att komma runt okritisk omfamnande av marknaderna är att revitalisera samhällsdebatten genom att engagera sig i värderingsfrågor. En social demokrati behöver bli mindre teknokratisk och lyfta frågor om vad gemenskapens bästa är och hur människor ska återfå egenmakt över sina liv i en global värld.

Han kommer dock inte in på vilka ämnen och sakområden han tror detta ska omfatta. För mig är det givet att två sådana frågor är medborgarskapets betydelse och nationernas syn på sina gränser. Ska samhället i första hand fokusera på det egna landets medborgare, de som betalt skatt och vars förfäder byggt ett tryggt och fungerande samhälle, eller ska denna nationella tillgång delas ut till alla människor i världen som vill ha en bit av det som skapats?

Medborgarskapet har i det teknologiska politikens namn devalverats. Personer med tillfälligt uppehållstillstånd anses ha samma rätt till välfärdsstaten som medborgare. Är det verkligen en politik förankrad hos folket? Nej, inte alls. Här har de politiska etablissemangen kört över folket och det är en förklaring till att dessa etablissemang nu tappar greppet om folkviljan.

Tema: Realism/idealism

Glöm inte politiska ledarskapets betydelse

lördag 18 juni 2016 · 14:59

Nu när terrordåd i väst kommer allt tätare, talas det om mer polis och hårdare lagar. Med all rätt. Men jag tycker man glömmer det kanske viktigaste: ledarskapet i samhället.

För att tillsammans hantera hot och attacker mot civila behöver vi samla oss och utveckla en moral som gör att vi kan möta utmaningarna.

Det är svårt att konkretisera moraliska aspekter, men David Frum gör det i BBC:s Hardtalk i helgen. Om detta skriver jag en ledare i Samtiden idag, Väst saknar ledarskap i terrorns tid:

Ledare måste helhjärtat ställa upp på ordningsmakten och försvara deras vaksamhet och ingripanden, även när misstag begås. Det som räknas är syftet med insatserna: att skydda liv. Detta motiv går före mål om att inte besvära oskyldiga med granskning.

Däremot kan man fundera på hur staten i efterhand ber om ursäkt för de ingripanden som, när alla fakta tagits fram, visade sig vara obefogad. Också här handlar det om ledarskap. Man måste kunna försvara en hög säkerhetsnivå och samtidigt hantera avigsidan med detta, en sådan är att personer blir onödigt granskade. Och detta utan att undergräva en fortsatt hög ambitionsnivå i säkerhetsarbetet.

När får vi den diskussionen i Sverige?

Tema: Brott & straff · Realism/idealism · Säkerhetspolitik

Ryssland har bäddat för avstängt och sanktioner

fredag 17 juni 2016 · 18:20

Världssamfundet sätter nu hårt mot hårt när det gäller ryska arrogans mot dopingregler och för ockupationen av Krim. Idag kom två dråpslag mot Ryssland.

Först meddelade EU att man förlänger de ekonomiska sanktionerna mot Ryssland, kopplade till annekteringen av Krim och Sevastopol, till den 23 juni 2017.

Sedan meddelade IAAF, Internationella friidrottsförbundet, att man stänger av Ryssland från att delta i Olympiska spelen. Rysslands dopingfusk är så systematiskt och grovt att man inte kunnat fatta något annat beslut, utan att krossa all trovärdighet i att doping motarbetas

Hufvudstadsbladet rapporterar i Falska urinprover, hot, lögner: “Nej till Ryssland i Rio”:

Enligt Wada har 736 planerade dopningstester på ryska friidrottare inte kunnat utföras av olika orsaker. 23 gånger hade dopningstestarna inte fått tag på idrottaren som skulle testas, ytterligare 88 gånger hade idrottaren gett fel information om var den befinner sig och 22 tester i samband med tävling hade inte kunnat genomföras.

I ett fall sågs en rysk friidrottare springa bort från mixedzonen efter sin tävling, innan antidopningsmyndigheterna kunde be om ett dopningstest. I ett annat fall hade en kvinnlig friidrottare gömt en behållare med urin inne i sig själv och försökt fuska i dopningstestet.

De ryska myndigheterna har också gjort allt för att trakassera dopningsjägarna. Många idrottare uppgav att de befinner sig i en sluten militär stad, dit det är svårt för antidopningsmyndigheterna att få tillgång. Dopningstestarna har hotats av beväpnade FSB-agenter och de ryska tullmyndigheterna har öppnat försändelser med dopningsprover och förhalat leveranserna.

När ryska säkerhetspersonal med vapen hotar dem som ska ta dopingprov på ryska idrottare, då har man överträtt alla gränser. Jag är inte för kollektiv bestraffning, men här handlar det om korruption ska vara acceptabelt och doping tillåtet, vilket det blivit om ryssarna fått delta i friidrottsgrenarna i OS.

Ett ryskt deltagande hade, av alla som ägnar sig åt korruption och fusk, uppfattats som ett godkännande att fortsätta. Bara genom att stänga av dem helt kan den typen av aktörer förstå att det är allvar.

Tema: Brott & straff

Nytt dåd liknar det mot Anna Lindh

torsdag 16 juni 2016 · 20:20

När det tragiska dödsbeskedet kom om den brittiska tvåbarnsmamman, 41-årige parlamentsledamoten Jo Cox som blivit knivhuggen och skjuten, gick mina tankar till Anna Lindh. Hon var också mitt uppe i en folkomröstningskampanj, då om EMU, när hon höggs till döds i NK-varuhuset i Stockholm. Båda kampanjande för ökad makt till EU.

Av allt att döma var mördaren också, likt Anna Lindhs, en lokal vettvilling.

Nu spekuleras det i att hennes död ska gynna ja-sidan, på samma sätt som det spekulerades i att Anna Lindhs död skulle göra det.

Det är simpelt tänkt, och moraliskt löjligt. Ett mord är djupt tragiskt på många sätt, men att det skulle påverka ett politiskt beslut som rör 64 miljoner britter i första hand, och en halv miljard européer i andra hand, är fullständigt ologiskt.

Svenska folket lät sig inte luras av sådana spekulationer. Även om Anna Lindh kampanjade för EMU, röstade folket med tydlig majoritet emot.

I denna del får gärna den brittiska parallellen överensstämma.

Tema: Europa

Fenomenet Trump

tisdag 14 juni 2016 · 23:24

Man kan alltid analysera mera när det gäller det amerikanska presidentvalet. Har skrivit ledare i Samtiden med rubriken Trump är ett svar på tidens samhällsutvecklingen.

Tema: Amerika

Clinton säger plötsligt ‘radikal islamism’

tisdag 14 juni 2016 · 9:42

President Obama har konsekvent vägrat tala om radikal islamism. Hans tidigare utrikesminister Hillary Clinton har gått i hans fotspår och hittills i presidentvalkampanjen inte tagit dessa ord i sin mun.

Men nu, efter den islamistiska attacken mot en gayklubb i Orlando som krävt 50 liv, då börjar hon att säga orden.

Kolumnisten Charles Krauthammer analyserar omsvängningen i en paneldiskussion i Fox News:

– Hon har plötsligt upptäckt termen, vilket förklarar varför jag gillar dessa komplett cyniska vänsterpolitiker som saknar principer. De får emellanåt rätt. Om de hade principer skulle de få fel varje gång. Men med Hillary är det så att hon, så snart det är opportunt för henne, säga radikal islamism — vilket är bra.

– Det är bra med tanke på attacken mot gayklubben. Det är ett faktum att om du inte säger vilken sorts extremism det handlar om, kan du inte förstå sambanden. Det är därför Obamas vägran att använda termen är så obegriplig och oroande. Han vet att det finns ett samband. När du säger radikal islamism ringar du in alla element runt skeendet, av vilka ett är radikalt motstånd och hat mot homosexuella.

Det är som sagt cyniskt men bra att Hillary Clinton förstår att hon behöver diskutera radikal islamism och det hat och våld som väller fram från det hållet, inte bara i Mellanöstern utan också i USA och Europa.

Tema: Amerika · Islam

Imam i Orlando: döda homosexuella

måndag 13 juni 2016 · 21:12

President Obama säger sig tala mot hat, men i själva verket bidrar han till ökat våld och blodbad genom att blunda för det islamistiska hatet som frodas i moskéer och “kulturcenter” runt om i västvärlden. Så sent som i april höll en imam föreläsning — just i Orlando — om att det mest barmhärtiga man kan göra med homosexuella är att döda dem.

Lokala TV-stationen WFTV9 rapporterade i april från framträdande av imam Farrokh Sekaleshfar. Se inslaget på YouTube: Gays Must Die Says Speaker At Orlando Mosque.

När Obama blundar för detta är det moraliskt lika förkastligt som när vita sydstatsbor blundade för Klu-klux-klan fram till 1960-talet. Barack Obama är medskyldig till mördandet genom att kategoriskt förtiga islam som en uppviglande och högst påtagliga faktor bakom terrordådet i Orlando i helgen på en gayklubb.

Obama möjliggör det hatiska budskapet genom att inte låtsas om det. Lika medskyldiga kommer de svenska politiker att vara som på samma sätt blundar för islamistisk extremism när terrordåd genomförs här hemma.

Se också Daily Mail i ‘Let’s get rid of them’: Islamic preacher who has called for gays to be ‘executed’ was giving lectures in Orlando weeks before nightclub massacre.

Tema: Integra/migration · Islam

Islamistisk attack mot gayklubb

söndag 12 juni 2016 · 16:37

Jag har väntat på att detta skulle hända: islamist dödar 50 på gayklubb. Det är en händelse helt enligt den historiska utveckling vi sett sedan 2001. Men islamistisk terror tas inte på allvar. Den har kunnat flytta fram sina positioner år för år. Nu har man slagit till i Orlando, Florida. CBS News rapporterar i Gunman In Orlando Nightclub Shooting That Left Many Dead Identified As Omar Mateen.

Enligt vittnesuppgifter till lokaltidningen Orlando Sentinal hade terroristen bombbälte.

IS varnade för tre dagar sedan att de skulle slå till i Florida, rapporteras i ISIS Announced Florida Threat THREE Days Ago: “We Will Attack Florida”.

President Obama har vägrat att ens använda orden radikal islamism. Om man tiger om växande problem har man naturligtvis ingen beredskap att möta hoten och ännu mindre finna lösningar på problemen.

Politiker i väst vägrar ta den islamistiska fundamentalismen på allvar eftersom man är så förtvivlat rädd för anklagelser om “islamofobi”, ett påhittat ord utan meningsfull betydelse. Det är inte fobi att vilja skydda sig mot dem som uttalat avser att utöva dödligt våld mot oliktänkande. Politikerna offrar sin egen befolkning för att framstå som goda, snälla och toleranta. Och krossar vår trygghet och säkerhet.

Hur många ska behöva dö mitt i sin vardag för att politiker är handlingsförlamade, inkompetenta och fullständigt saknar varje uns av ledaregenskaper?

Det är skamligt för vår civilisation att dess ledarskap är fullständigt odugligt i att göra det som är deras främsta uppgift: skydda befolkningen från extremister och terrorister.

Tema: Integra/migration · Islam