‘Inte invandringen utan vänstern bakom ökat våld’

Tafsande, ofredande och värre har blivit aktuellt efter gruppövergrepp mot kvinnor bland annat under musikfestivaler. Detta har skett samtidigt som antalet nyanlända unga män slagit alla rekord. Finns ett samband? Eftersom myndigheter mörkar all känslig statistik har vi inga rejäla fakta att gå på.
En annan orsak än utländska kulturer tas upp av statsvetaren Johan Wennström i gästkrönika i Svenska Dagbladet. Våldet har nämligen ökat i västvärlden från slutet av 1960-talet. På några få år vändes flera decennier lång nedgång i våldsbrottsligheten i USA, och i Europa ökade våldet till nivåer som då inte hade upplevts på ett århundrade.
Amerikanske psykologen Steven Pinker menar att våldet mer har med vänstervågen att göra, den som vill bryta sönder alla gamla normer. Wennström skriver:

Pinker (…) menar att våldets ökning [har] kulturella orsaker. Han anser att det går att dra ett kausalt samband mellan den kraftiga ökningen av mord, våldtäkt, misshandel, rån och stölder, och 1960-talets vildsinta ”motkultur”.
I stället för gamla dygder som återhållsamhet och artighet, firade tongivande kulturella ikoner, rockband och filmer på 1960-talet alla uttryck som fanns för gränslöshet, utanförskap och psykisk sjukdom. Äktenskapet och familjen, som civiliserat så många unga män, utmålades som förljugna institutioner och som hämskor på den personliga friheten.
Enligt Pinker gled detta hat mot den borgerliga kulturen sömlöst över i först en romantisering, och sedan ett förverkligande, av våld. Vänstertänkare beskrev brottslingar som rebeller. (…) Rättssystemet tog intryck av tidsstämningarna, och förde in bilden av gärningsmän som offer i straffskalorna.
Lärdomen är att normer, och hur samhällets elit pratar om brottslighet, verkligen har en betydelse för hur våld uppstår. Det måste tas med i beräkningen både i förståelsen av gruppövergreppen mot kvinnor, och i strategierna för att stävja dem.

Ja, självklart ska alla, oberoende av kulturell bakgrund, följa de regler som gäller i exempelvis Sverige. Den dolda beundran inför våldet som många på vänsterkanten har, måste utmanas oavsett vilka grupper som är överrepresenterade när det gäller kriminalitet.
Ibland kan det vara så att invandring tydliggör problem, men att de grundläggande orsakerna finns att söka på hemmaplan. Att moralfilosofiska perspektivet i svensk debatt, i myndigheter, på universitet, i domstolar, så länge dominerats av värdenihilism där man inte ser kriminalitetens destruktiva kraft på gemenskapen måste åtgärdas. Paradoxalt blir det mer angeläget att bryta vänsterradikalismens dominans, desto fler nyanlända som ankommit.
Man kan säga att vänsterradikalismen äter sig själv. Ju fler nyanlända, desto större kommer opinionen för hårdare syn på brottsligheten att bli.
Se där några strategiska aspekter för många att fundera på.

Normer, normkritik och integration

Med allt fler människor ur olika kulturer blir det viktigt att vi medvetandegör sådant vi förr inte behövde tänka på, eftersom det då var så självklart. Ingenting blir omedelbart självklart när många kulturer blandas. Genom att tydliggöra normer så som vi uttolkar dem i Sverige kan ökad tydlighet och minska risken för konflikt.
I vanliga fall brukar vänstern vara normkritisk och vilja bryta sönder seder och bruk, men i DN försvarar för ovanlighetens skull kolumnisten Lena Andersson normerna och kritiserar feminister.
Hon gör det dock genom att försvara muslimska trenden att kvinnor bär burkini, dvs badar fullt påklädda. Det är som att etablerade kulturpersonligheter alltid måste försvara någon del av politiska korrektheten…
Andersson vänder sig mot att burkini skulle inverka negativt på övriga strandbesökare genom att normen förskjuts om hur avklädd man bör vara. Att burkinibärarna ges ansvar för att bikinibärarna inser hur lite de har på sig, anser Andersson vara absurt eftersom fria människor får tåla denna konkurrens mellan tecken. I DN-kolumnen När normkritiken går snett skriver hon vidare:

När handlingar och yttranden som inte tvingar någon till något ändå anses göra andra ofria genom att de normerar, och när inget mänskligt handlande förmodas vara rimligare och essentiellare än något annat utan allt är godtycke, när andras klädsel och livsval innebär våld på det egna utrymmet, då blir det svårt att leva, ty då är var och en underkastad alla andra. Det som återstår är att låsa in sig i varsin ljudisolerad cell för att inte påverka någon.

Jag instämmer i att normer sitter djupare, att vi inte borde vara så ängsliga och kan hålla fast vid svenska seder och bruk även när nyanlända uppträder annorlunda. Men är det inte så att den officiella integrationspolitiken kräver av medborgarna just det Lena Andersson kritiserar?
Innebörden av integration är, enligt den uttolkning som regeringar och myndigheter tillämpat sedan årtionden, att svenskar ska ändra sig lika mycket som nyanlända behöver göra. Det har varit officiell politik. Annars hade man talat om assimilering. Det ordet gör klart att svenska normer är överordnade och vägledande.
Fortfarande är det inte accepterat i etablissemangen att tala om assimilering, även om man försöker dölja och tona ner den uttolkning av integration man så länge tillämpat. Varför kan inte de gamla partierna tala om var de står nu? Varför börjar de inte tala om assimilering, om det är så som Lena Andersson resonerar, absurt att underkasta sig andra kulturers uttryck före sin egen?

Tyska valet: röd-gröna mest invandrarkritiska

Svenska medier gör stor sak av att Angela Merkels kristdemokrater blir mindre än det nya euro- och invandrarkritiska Alternativ för Tyskland (AfD) i gårdagens delstatsval i Mecklenburg-Vorpommern vid Östersjökusten.
Men i artikel Folkligt nej till Tysklands öppna gränser i Samtiden konstaterar jag: ”Angela Merkel har blivit symbol för öppna gränser men det är hennes stödpartier som tappade mest”.
AfD gick från noll fick 20,8 procent. Varifrån kom dessa väljare? Jo, 5,1 procentenheter från de tidigare kommunisterna i Die Linke. Socialdemokraterna tappade 5,0 procentenheter. De gröna nästan halverades när man tappade 3,9 procentenheter.
Kristdemokraterna tappade… 3,1 procentenheter. Alltså mindre än var och ett av de röd-gröna.
Tänk att massmedia missat det!

Trump leder i två nya mätningar

Det skrevs mycket om att Hillary Clinton tog ledningen i opinionen efter demokratiska partiets konvent. Det övertaget är nu borta.
I Reuters/Ipsos mätning utförd 26/8-1/9 leder Trump över Clinton med 40-39-procent.
I Los Angeles Times rullande sjudagarsmätning leder Trump över Clinton med 45-42 procent.
I andra mätningar, som IBD-TIPP, har Clintons ledning minskat från 7 procentenheter till 1 procent under augusti, 44-43 procent.

Hillary Clinton är Amerikas Mona Sahlin

President Obamas justitiedepartement släppte igår kväll, på fredagskvällen inför en av USAs största helger ”Labor Day”, en rad känsliga dokument om Hillary Clintons agerande som utrikesminister.
Det handlar om FBI:s brottsutredning om Clinton brutit mot lagarna kring hemligstämplade dokument, sedan hon använt en privat server för sina mejl som utrikesminister.
Tidigare har FBI-chefen James B. Comey sagt att förre utrikesministern och hennes stab varit ”extremt vårdslösa” i hur man hanterat säkerhetsklassade dokument. Detta i samband med att man beslutat att inte åtala henne, eftersom polisutredningen begränsades av att FBI inte kunnat få tag på alla mobiltelefoner och bärbara datorer som använts.
Hillary Clinton har gjort sig av med bevismaterial. Vad säger det om hennes trovärdighet?
Däremot kan FBI konstatera att ”fientliga utländska aktörer framgångsrikt fått tillgång till personliga mejlkonton för personer som Clinton haft regelbunden kontakt med, och på det viset kunnat komma över mejl sända till och från Clinton och via hennes personliga mejl”.
Att Hillary Clinton säger att hon inte ”kommer ihåg” vad hon gjort, samtidigt som hon förstört bevismaterial, framstår som bedrägligt beteende. Ja, rent av kriminellt. Jämför med Richard Nixon, som inte brände ljudbanden som bevisade att han överträtt lagen, utan överlämnade dem – vilket resulterade i att han fick avgå. Nixon agerade inte kriminellt, han förstörde inte bevis. Men det är vad Hillary Clinton gjort, för att undgå åtal för vårdslöshet med hemliga dokument.
Visst liknar Hillary Clinton och hennes minnesförluster och bortförklaringar de vi lärt oss höra från Mona Sahlin?
Se mer: Weekly Standard i Hillary Signed She Received Briefing on Classified Info, But Told FBI She Hadn’t, nyhetsbyrån Breitbart i
FBI: Hillary Clinton Lost Cell Phones with Classified Emails, CNN i Clinton couldn’t recall, Politico i Someone breached email account on Clinton server, Washington Post i Clinton repeatedly told agents she could not recall specific emails.