Sverige är i grunden ett kristet samhälle

Miljöpartiskandalen blottlägger hur förvirrade, osäkra och okunniga vi i Sverige är om vår egen identitet. Vi beter oss som nervvrak i mötet med det nya och okända. Somliga gör allt för att blidka och bli accepterade av andra kulturer, till och över gränsen för självutplåning. Andra försvarar den egna kulturen så hårt att man går över gränsen för vad som är tolerant.
En första lärdom att minnas är att Sverige i grunden är ett genuint kristet samhälle.
Men är vi inte det mest sekulära samhället i världen? Ser sig inte flertalet som ateister? Jo, men att vara sekulär och ateist är typiskt kristet. Sekulariseringen är en del av kristendomen. Sekularisering har sina rötter i en kristen tradition och delar samma historia, vilket innebär att sekularisering är ett i första hand västerländskt – och kristet – fenomen. (Se mer: Kristen ateist är också kristen.)
Det blir därför fullständigt fel när PM Nilsson vill släta över kritiken mot islam i ledare i Dagens Industri:

En farlig tendens i mötet med andra religioner är att definiera det svenska samhället som kristet.

Helt fel. Det farliga är att inte erkänna att Sverige har en på djupet kristen kultur. Det kristna sitter så djupt att PM Nilsson inte ser hur kristen han är. Att vara tolerant mot andra religioner, att förespråka yttrandefrihet, pluralism, demokrati och rättsstat inför vilken alla är lika — det gör PM Nilsson därför att han ingår i en kristen kultur.
Bara i den kristna västvärlden har dessa värderingar uthålligt upprätthållits. I muslimska länder sker försök, men de har alla misslyckats. Islam är inte kompatibelt med dessa värden. Man måste välja sida: står man på den kristna västvärldens sida där religion och politik separeras, eller står man på islams sida där religion i alla lägen är överordnad politik?
Ett skäl till att integration fungerar så uselt i Sverige är att svenska etablissemang inte erkänner sin egen kultur, sin egen identitet, utan låtsas vara något annat än det de är — kristna i själ och hjärta. Den som har identitetsproblem har svårt att möta andra. Pendeln slår hysteriskt mellan en grotesk vilja att vara tillmötesgående intill självutplåning, till att intolerant ta avstånd ifrån och avvisa allt okänt.
Låt oss erkänna vilka vi är, hur vårt värderingssystem ser ut och vari det grundas: kristendomen. Då kan vi lugnt och sansat beskriva hur andra kulturer på bästa sätt kan utövas i samklang med det svenska. Alltid med det svenska som utgångspunkt, eftersom på denna lilla plätt på jorden är svenska normer överordnade alla andra.

Regeringspartiernas demokratiska trovärdighet kan ifrågasättas

Nyheter 24 rapporterar från eftermiddagens statsministerutfrågning i riksdagen:

Det hettade till ordentligt i riksdagen i dag. Och det blev riktigt svängigt i talarstolen när Sverigedemokraternas gruppledare Mattias Karlsson anklagade Socialdemokraterna för att ha samröre med antidemokratiska organisationer. Då lackade Löfven fullständigt ur.

Det var med anledning av statsrådet Mehmet Kaplans tvivelaktiga sällskap som Mattias Karlsson tog upp Socialdemokratins samröre med extremistiska och våldsbejakande organisationer. Karlsson sade i kammaren:

— Under en lång rad år har Socialdemokratin haft samarbete med den militanta vänstern i Sverige. Så sent som den 6 mars 2016 kunde Expressen avslöja hur S i Göteborg formerat ett samarbete med Kommunistiska partiet och Revolutionär kommunistisk ungdom.
— Sedan en lång tid har S varit medlemmar i Socialistinternationalen tillsammans med flera av världens mest blodsbesudlade diktatorer. Man är också medlem i Progressive Alliance. I bägge dessa organisationer ingår den palestinska Fatah-rörelsen och MPLA i Angola.
— MPLA har i flera decennier gjort sig skyldig till människorättsbrott och avrättningar. Enligt Human Right Watch utövar MPLA än i dag ett systematiskt förtryck, med fängslanden, övervakning och våld mot oppositionella politiker och journalister.
— Den palestinska Fatah-rörelsen, som statsministern själv bjöd in till S-kongressen 2013 och omfamnade i termer av ”kära systerparti”, har enligt den tyska tidningen Der Spiegel hållit sig med en partifinansierad tortyrkammare, man har förvägrat palestinierna demokratiska val, man hyllar och avlönar terrorister. Organisationens väpnade gren har gjort sig skyldig till en rad terrorattentat mot civila, bland dem barn.

Karlsson frågade sedan statsministern hur väl han tycker Socialdemokratin lever upp till de egna rådet att vara noga med vilket sällskap man befinner sig i.
Löfven gled undan genom att påpeka att Hamas inte ingår i Socialistinternationalen, något ingen hävdat. Sedan attackerade han frågeställaren snarare än att svara.
Karlssons slutsats var att Socialdemokraterna aldrig vill erkänna att de har några problem i sitt parti.
Denna frågestund var intressant och viktig. Vänstern har alltid kommit undan sina tvivelaktiga kontakter. Pol Pot hyllades av S tills det framkom att han i socialistisk iver mördat uppemot en tredjedel av landets befolkning. På något sätt har mördare med ”goda avsikter” förlåtits av vänstermedier och vänsterpartier. Att ha samröre med dem har ansetts än mindre problematiskt.
I vår globala tid, då hela världen kommer närmare, kan vi inte relativisera längre. Vänsterns mördarregimer är lika vidriga som alla andra mördarregimer. Socialdemokratin har inte gjort upp med detta arv, vilket Karlsson mycket effektivt demonstrerade i riksdagen idag.

Kanske MP ska kandidera i Turkiet istället

Kontakter med islamfascistiska turkiska organisationer med politiska mord på samvetet, vägra hälsa på kvinnor, göra resor till Turkiet på kommunens pengar (som MP i Haninge gjort). Dessutom säger språkröret Gustav Fridolin nu på morgonen att han ”inte förstått” hur kränkande det är med män som vägrar ta kvinnor i hand. Det verkar som att Miljöpartiets interna kultur mer stämmer med turkisk kultur och tradition än svensk.
Partiet ger en föraning om vad den nuvarande integrationspolitiken innebär: svenska seder och bruk ska tona ut, för att ersättas med islamistiska.
Miljöpartiet visar i praktiken hur galet detta tänkande faktiskt är. Sveriges kultur är lika viktig och värd att upprätthålla som turkisk eller kurdisk. Och i Sverige, på denna geografiska plats på jorden, är svensk kultur och tradition överordnad alla andra. I Sverige ska svenska seder och bruk vara norm. Idag står inte majoriteten av riksdagens partier bakom detta.
Självklart kan man bryta mot svenska normer, som att vägra ta kvinnor i handen, men då måste man vara fullt inställd på att det skapar ett avstånd till och svårigheter i kontakten med det samhälle man nu lever i. Man kan fråga varför Mona Sahlin och svenska kvinnliga journalister tar på sig en huvudduk när de besöker Iran och andra muslimska länder. Förmodligen för att visa respekt för seder och normer i det land man besöker och inte skapa onödiga konflikter. Då borde vi väl åtminstone visa samma respekt för svenska normer och traditioner här hemma på vår egen mark?
Se mer: G-P i Miljöpartiet har inte förstått allvaret, Aftonbladet i En sorg att MP får bli tillhåll för islamister, Expressen i Miljöpartiets värderingar börjar bli obehagliga, Dagens Samhälle i Sluta avfärda kritiken som islamofobi.

Åkesson beskriver ny politisk skiljelinje

Idag presenterade Sverigedemokraterna sin vårbudgetmotion. Det skedde efter en tydlig ideologisk och värdebaserad inledning av partiledaren Jimmie Åkesson. Han sa att samhället står inför en kollaps, men att det också finns en väg ut:

— Vårt land befinner sig i ett väldigt kritiskt tillstånd. Vi ser splittring, segregation och polarisering som tar allt större plats i samhället. Det leder till en lägre grad av tillit och trygghet. Vi ser vitala samhällsfunktioner som visar upp allvarliga brister och problem.
— Vi måste visa politiskt ledarskap genom att beskriva verkligheten just så som den faktiskt ser ut. (…) Det finns en väg ut ur den här krisen. Det är möjligt att återskapa ett sammanhållet Sverige.
— Det finns ingen enskild arbetsmarknadspolitisk åtgärd eller någon enskild integrationspolitisk reform som kommer att fixa det här. Det kommer att ta tid. Grunden är att vi måste komma bort ifrån splittring och segregation. Det första vi måste göra är att förstå att den verkliga konfliktlinjen inte går mellan medborgare med olika hudfärg, inte mellan kvinnor och män, den går inte mellan homosexuella och heterosexuella, inte mellan rika och fattiga.
— Den verkliga konflikten i vårt land står mellan det konstruktiva och det destruktiva, den står mellan den som är beredd att göra sin plikt och den som uteslutande kräver rättigheter. Konflikten står mellan den som är beredd att anstränga sig och göra en insats för vårt land och den som inte är det. Den står mellan dem som bygger bilarna och de som väljer att elda upp bilarna. Mellan dem som fyller våra barn med kunskap och självrespekt och de som fyller dem med droger och självömkan.
— Konflikten står enkelt uttryckt mellan de som stärker vårt land och vår gemenskap och de som försvagar landet och gemenskapen.

Det är intressant att ledande politiker nu börjar tala om grundläggande aspekter innan man går in på detaljer i budget och lagar. Den konfliktlinje som Åkesson beskriver är inte ny, vi är en del som länge skrivit på detta tema, men perspektivet har saknats i partipolitiken och särskilt på den högsta nivån.
Därför är det glädjande att lyssna på Åkesson. Nu kan politiken börja handla om värderingar, moral och principer snarare än tekniska och byråkratiska enskildheter.
Jag tror det är här den avgörande skiljelinjen i samhällsdebatten står i vår tid. Nästa steg är att ställa vänsterpartierna till ansvar för den polarisering de skapar genom att inte ställa krav på människor och upprätthålla en rimlig balans mellan rättigheter och skyldigheter.
Se mer: Expressen i Åkesson om skuggbudgeten, DN i Medborgarskapet ska bli mer betydelsefullt för vilka som får ta full del av den svenska välfärden,

MP: att ta kvinnor i hand är för intimt

När den till Miljöpartiets partistyrelse föreslagne Yasri Khan, generalsekreterare i den muslimska organisationen SMFR, framträder i TV4 för att hylla brodern Mehmet Kaplan vägrar han ta den kvinnlige reportern i hand, Vägrar ta kvinnlig reporter i hand.
Skälet till att han inte gör det är att det för en muslim är alltför ”intimt” att ta en kvinna i handen.
Samtidigt säger han att det är majoritetens normer som har ”patriarkala strukturer”, underförstått måste det betyda att islams normer inte har det. Som någon skriver i Facebook, ”Jag måste erkänna att jag har lite svårt att hänga med i detta resonemang. Här måste genusvetenskapen träda in och förklara!”
Har Miljöpartiet blivit ett muslimskt parti? Det verkar som hela partiledningen rakt av tagit över den muslimska världsbild som exempelvis Turkiets Erdogan har.

Storseger för Trump i New York

Donald Trump vann 89 av 92 delegater i primärvalet i New York i natt. Ted Cruz fick 0 delegater. Han skakar om hela det politiska landskapet. Inga tidigare prognoser gäller längre.
I den amerikanska debatten har man i flera veckor talat om kampanjen vem-som-helst-utom-Trump. Republikanska partiets etablissemang manövrerar för att stoppa Trump till varje pris eftersom han ruckar på maktbalansen mellan politikers finansiering och lobbyisternas möjlighet att köpa inflytande. I medier har så kallade experter menat att dessa mäktiga insiders på konventet kommer att få bort Trump.
Man talar om att delegater endast behöver rösta på Trump i första valomgången, och om Trump inte får 50% av rösterna då blir det nya omröstningar och då kommer många delegater att övertalas att rösta på Ted Cruz, menar man. Trump har anklagat dessa scenarier för valfusk och manipulation, förmodligen för att sätta ljuset på möjligheten och därmed press på delegaterna.
Men vissa regelverk talar till Trumps fördel. Exempelvis måste de 66 delegaterna för Ohio, om de inte kan rösta på den som vann i Ohio, vilket var John Kasich, rösta på den som fick flest röster i landet, dvs Trump.
Allt tal om att mota bort Trump är en önskedröm för dem som vill att allt ska förbli som det varit. Men det vore katastrof för republikanska partiet att, även om det teoretiskt är möjligt, sparka den kandidat som fått flest röster i primärvalet. Och utse någon som fått färre röster — eller inga alls (talmannen Paul Ryan nämns). Kommentatorer hänvisar till att Abraham Lincoln blev vald i tredje omröstningen i republikanska konventet 1860. Men inga av delegaterna var då folkvalda, de var alla utsedda av partibossar på hemmaplan. Då finns naturligtvis större svängrum att byta häst.
Men när ställningen i antal delegater, efter att många miljoner väljare röstat, ser ut som nedan, kan man inte ostraffat ställa Trump åt sidan:

PS.
Det enda valdistrikt i New York som Trump inte vann var kongressdistrikt nr 12, östra Manhattan, känd som valdistriktet med USA:s högsta medelinkomst. Det är inte de rika som backar upp Trump. I presidentvalen brukar Demokraterna vinna här med 75-80 procent.

Satir: Kaplans bäste vän Erdogan – i verkligheten

Den brittiske läraren John Oliver har gjort kompetkarriär inom amerikansk TV-satir och har nu egen show hos HBO. Igår analyserade han Turkiets president Erdogan på det mest träffsäkra och komiska sätt jag sett. Här får man också reda på varifrån Kaplan fått sin naziliknelse ifrån.
Kolla här, helt sanslöst, helt sant:
Erdogan stämmer folk för förtal – tre gånger om dagen (YouTube)
Visst har Miljöpartiet och den rödgröna regeringen imponerande vänner…

MP blundar fortfarande för islamismen

Så har då klimatministern och ”vice” statsministern Åsa Romson (MP) åter gjort ett uttalande som får oss andra att skaka på huvudet. Idag har hon kallat ett av världshistoriens värsta terrordåd den 11 september 2001 för ”olyckor”. Expressen ställer viktiga frågor om detta synsätt i ledaren, Romsons ”olyckor” tyder på grön röta:

Så hur är det ställt med reflexerna vad gäller islamism och terror inom MP? Romsons senaste ”felsägning” påminner om när hon i valrörelsen sa att Medelhavet blivit ett Auschwitz. Även då inställde sig frågor om relativisering inom MP, om bristande reflexer vad gäller Förintelsen och antisemitism. Hur går egentligen diskussionerna kring fikaborden i Miljöpartiet om sådant kan bluddras ut?

För att tillmötesgå islamismen bagatelliserar Miljöpartiet terrorism och illdåd mot judar. Man beklagar ökade motsättningar och skyller på att svenskar skulle diskriminera muslimer. Man ser ingen förklaring till motsättningar i att man i islams namn mördar, våldtar, slaktar, bränner människor. Det är inget problem. Inte alls.
Det är svenskars misstänksamhet mot främlingar som är det stora problemet för Miljöpartiet. Snacka om att sila mygg och svälja kameler.

Verkade Kaplan mer för turkiska än svenska intressen?

I Sveriges regering bör statsråd verka för svenska intressen. Nu tyder mycket på att Mehmet Kaplan mer arbetade för den Turkiets intressen än Sveriges. Det är ytterligare en anledning till att statsministern sparkade honom ur regeringen igår, rapporterar Expressen:

Nya bilder visar att Kaplan under flera år haft mycket tät kontakt med en person som arbetar för den turkiska regimen. Enligt SVT har de mötts vid minst 17 tillfällen de senaste tre åren och de har tillsammans representerat Sverige på resor utomlands.
– Det var väldigt bekymrande uppgifter, säger en regeringskälla.
Mehmet Kaplan har vid upprepade tillfällen de senaste dagarna uppmanats att berätta om alla möten, resor och samtal som av olika anledningar kan ifrågasättas. Men Kaplan berättade inte om denna kontakt.
– Det är häpnadsväckande att han satt sig själv i den här sitsen, konstaterar en uppgiftslämnare.

SVT skriver i Kaplan umgås med Erdoğans man i Sverige:

I Sverige är det Rafet Candemir som (av president Erdoğan) är utsedd att jobba för Turkiet i rådet för turkiska medborgare utomlands. Han gör det genom att ha mycket nära kontakt med bostadsminister Mehmet Kaplan.
När Rafet Candemir startar upp sin verksamhet i Sverige håller han ett möte i Handens moské utanför Stockholm, han informerar om sitt uppdrag och arbete. Bredvid honom står Mehmet Kaplan.
Det här är bara en av många gånger som de träffats. En kartläggning av Mehmet Kaplans kontakter med honom visar att de sedan mötet i Handens moské 2013 har uppträtt tillsammans minst 17 gånger. De har representerat Sverige ihop på resor utomlands, tagit emot politiker från Erdoğans parti i Sverige och gått på fina bjudningar tillsammans.
Det råd som Rafet Candemir ingår i rapporterar direkt till premiärministerns kontor i Turkiet och har flera gånger haft möten med den högsta politiska ledningen i landet. De styrs och finansieras av staten med Recep Tayyip Erdoğan och hans parti AKP i spetsen. Ett parti som kritiseras för en allt mer odemokratisk politik. I Turkiet fängslas oliktänkande, fria medier stängs och minoriteter förtrycks.

Självklart kan medborgare med utländsk bakgrund bli statsråd i Sverige, men de ska då ta mig tusan företräda Sverige och svenska intressen, inte andra länders intressen i Sverige. Här ser vi ännu en effekt av den katastrofalt misslyckade integrationspolitiken. Sverige kan inte vara en fri resurs för alla andra länder att utnyttja som en sinnessvag klåpare. Migranter ska assimileras och se Sverige som sitt nya hem där man tar till sig dess kultur, blir en del av dess gemenskap och samhällvärderingar om pluralism och demokrati. Man ska inte företräda några andra länder och halvdiktaturer. Då kan man lika gärna återvända och lämna Sverige i fred.