Sveriges viktigaste opinionsbildare 2008

Så har då domen kommit över opinionsbildarna — för 35:e året har DSM (tidskriften Debatt, Sanningssökand, Mediakritik, ägd av Jan Gillberg, tidigare vd på Sveriges Marknadsförbund) anordnat omröstning bland 300 journalister om vilka som varit förra årets viktigaste opinionsbildare. Föga förvånande toppar finans- och statsministrarna.
Min spontana kommentar är förvåning att antalet röster från näringslivet är så få bland de 100 viktigaste (och med i egenskap av “riktig” företagare är ju bara den förstnämnde):
Nr 33 Ingvar Kamprad
Nr 38 Stefan Fölster
Nr 53 Jonas Bonnier
Nr 56 Signihild Arnegård Hansen
Nr 61 Urban Bäckström
Nr 65 Jacob Wallenberg
Men det jämnas kanske ut av att antalet socialdemokrater nu har rasat till bara följande:
Nr 8 Mona Sahlin
Nr 34 Wanja Lundby-Wedin
Nr 45 Göran Johansson
Nr 59 Jan Eliasson
Nr 73 Marita Ulvskog
Nr 76 Thomas Bodström
Nr 79 Pär Nuder
Nr 88 Göran Persson
Nr 99 Thomas Östros
Men å andra sidan är antalet journalister hela 49 av de 100 viktigaste opinionsbildarna. Och journalistkåren har ju en dragning åt ett visst håll…
Norrköpings Tidningar skriver i ledaren Sahlin på åttonde plats:

Intressant nog kommer oppositionsledaren Mona Sahlin först på en åttondeplats. Intressant men inte nödvändigtvis förvånande. Hittills har Sahlin inte gjort mycket väsen av sig. Och när hon väl försökt har det gått åt skogen.

Dagens Nyheter uppmärksammar: Fem DN-medarbetare finns med på 25-i-topp.
Då kan ju inte bloggen vara sämre. Den som tittar på hela listan finner mig bland “bubblarna”, vilket förvånar mig med tanke på att de som ingår i juryn tillhör dem jag hårdast kritiserar.
(Andra intressanta bloggar om , , , , )