Svenska företagsskatter bland de värsta i världen

Dagens Industri redogör för rapporten ”Paying Taxes 2009” som jämförs 181 länders skattesystem och är sammanställd av revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Världsbanken, Svenska företagsskatter i världstopp:

Företag i Sverige betalar bland de högsta företagsskatterna i världen. Trenden i övriga världen är sänkta skatter men i Sverige har det inte skett någon förändring.
Enligt undersökningen har Sverige bland de högsta skatterna i världen. Sverige hamnar på plats 140 av 181 länder på revisionsjättens lista, där de länder som har den lägsta beskattningen hamnar högst.

Skattenivån i Sverige ligger oförändrat kvar på 54,5 procent enligt studiens beräkningsmodell. Det är 8,5 procent över EU-snittet och högst i Norden.
Här återstår alltså en hel del att göra för Alliansen…
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Vi saknar Thanksgiving i Europa

Varje år, fjärde torsdagen i november, firar USA sin mest amerikanska helgdag. Thanksgiving blev offentlig helgdag genom en proklamation av president Abraham Lincoln. Sedan unionen varit i blodigt inbördeskrig bestämmer sig amerikanerna för att sprida budskapet: Visa tacksamhet!
Tacksamhet är en underskattad attityd och hållning. Ett samhälle där människor inte känner tacksamhet för det man trots allt har, eller vägrar visar tacksamhet inför andras uppoffringar och insatser, fungerar inte i längden. Jag menar att bidragskulturen som vuxit fram genom socialstaten skapat just den sorts otacksamhet som undergräver civilisationen. Mentaliteten är istället: kräv av andra! Skyll på någon annan! Var alltid missnöjd! Var aldrig tacksam!
Amerikanska samhället försöker slå vakt om en mer generös hållning. Inför morgondagens helgdag skriver Caroline Baum i Bloomberg, Thanksgiving Story Resonates in Year of Crisis, om vilka incitament som är nödvändiga för ett ”fritt, produktivt och välståndsskapande samhälle”. Ledaren i USA Today listar Six reasons to be thankful in tough economic times: 1) amerikanen förblir i grunden optimist, 2) det är inte depression, 3) det blir billigare att bo, 4) bensinpriset sjunker, 5) medellivslängden ökar och alltfler sjukdomar kan botas och 6) familjebanden stärks genom den nya tekniken.
Denna mentalitet är viktigare än vi tror. Förmågan att se möjligheter trots svårigheter är nyckeln till framgång för såväl oss själva som individer som samhället i stort. Den har blivit än viktigare när massmedierna är så fokuserade på att bara sprida negativa nyheter.
Så inför morgondagen: tack alla läsare för det intresse ni visar bloggen! Genom bloggen och läsekretsen den lockar, får jag möjlighet att bidra till samhällsdebatten på ett sätt som är nytt och omedelbart. Förr, före internet, var man tvungen att vara aktiv i ett parti och lägga många timmar på interna möten för att kanske, kanske kunna göra något avtryck i partiets politik. Med bloggen kan man hoppa över partiinterna strider och ta debatt direkt med en större allmänhet. Det är jag evigt tacksam för!
Alla är inte skapta för den konsensuskultur man förut var tvungen att verka inom. Nu är vi friare att uttrycka oss — och vi har möjlighet att ta del av andras tankar utan de grindvakter som massmedierna var. Denna nya frihet är ljuvlig.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Pladder om ny världsordning

I Dagens Nyheter, Amerikanskt tillfälle, redogör Per Ahlin vördnadsfullt för det pladder som sprids av Brookings och andra jetsetkretsar inom internationell politik, när de talar om allt annat än de verkliga säkerhetshoten i världen: fundamentalister och diktaturer.
Det är ”soft power” för hela slanten. Världen ska bli bättre genom förhandlingar och byråkratiska lösningar i korrupta organisationer. Och vilka är de konkreta förslagen? Utvidga FN:s säkerhetsråd! Snacka om storstilade visioner.
Att göra denna redan handlingsförlamade institution ännu större och otympligare är kanske inte det världen behöver. Men inte mig emot. Att utöka säkerhetsrådet skulle fullständigt omöjliggöra beslutsfattandet där. Det skulle öka efterfrågan på nya institutioner som fungerar bättre.
Och vad världen behöver är ett Demokratiernas Förbund, där man kan forma en ny internationell lag som sätter människor rätt till frihet före staternas rätt att förtrycka och massmörda, vilket faktiskt är vad nuvarande folkrätt står för.
Ett Demokratiernas Förbund skulle köra ut diktaturer i kylan. De skulle vara välkomna in, men först sedan de inför en rättsstat som skyddar medborgarna mot övergrepp och tillämpar demokrati. Dessa frågor borde sättas överst på alla internationella sammankomster. Inget kan vara viktigare.
Så ”soft power” kan spela en avgörande roll. Men den mjuka makten måste kombineras med hårda villkor, vassa värderingar och vilja av stål.
Men Brookings, de akademiska kretsarna och diplomatkåren vill hellre skåla i champagne med diktaturernas utsända och legitimera förtrycket i allehanda internationella ”förhandlingar”. Det är ett spektakel som saknar respekt. Och är bara är värt förakt.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , , , , )

Borg bör skynda långsamt med krispaket

Nu haglar förslagen om vad svenska regeringen borde göra för att lindra konjunkturnedgången. Förslagsställarna nästan driver fram panik: Nu! Omedelbart! Genast! Min attityd är just den som Sydsvenskan utvecklar i dagens ledare, Hellre rätt än fort och fel:

I takt med att redan dystra ekonomiska utsikter tycks bli ännu mörkare ökar ropen på politiska insatser för att motverka, eller åtminstone begränsa, konjunkturnedgångens verkningar. Förslag, uppmaningar och krav duggar tätt från oppositionen, fackföreningsrörelsen, arbetsgivarorganisationer, tankesmedjor och ekonomiska experter. Att en lång rad länder i vår omvärld är på väg att sjösätta gigantiska stimulanspaket minskar inte pressen på Borg …
Föga tycks det hjälpa att Borg hänvisar till att Sveriges ekonomi står förhållandevis stark och att höstbudgeten innehåller olika stimulanser på omkring 30 miljarder kronor.
Någon brist på idéer är det inte tal om. Nej, kruxet är att det sällan funnits så många förslag om hur så många miljarder skall spenderas på så kort tid. Men där somliga framhåller behovet av lägre skatter förespråkar andra höjda bidrag. Oppositionen verkar vilja ha både och.

Det finns all anledning att skynda långsamt i sådant debattklimat.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , )

Obama behåller Bushs försvarsminister

Enligt AP vill tillträdande president Barack Obama att nuvarande försvarsminister Robert Gates fortsätter på sin post även efter skiftet på presidentposten, Official: Obama asks Gates to stay at Pentagon.
Vad ska de som dömer ut president Bush nu säga? Att Obamas försvarspolitik är lika dålig? Eller att Bush kanske inte var så dum när allt kommer omkring?
Det senare är min slutsats. De svårigheter som Bush har haft beror på att problemen i världen är svårhanterliga, inte på att han hanterat dem dåligt. Tvärtom. Varför skulle annars Obama, han som lovat stora förändringar och förnyelse, behålla försvarsministern som under de senaste åren ansvarat för utvecklingen i Irak?
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,, , )

Fick Norge betalt för att snacka skit om JAS?

Många har förundrats över hur den norska regeringen agerat i valet av nytt stridsflyg. Norska tidningen Aftenpostens utrikesredaktör Kjell Dragnes skriver i krönikan Jagerflytårnet Norge:

Hur det nu kommer att gå med det mycket omtalade nordiska säkerhets- och försvarssamarbetet, senast demonstrerat i högtidligt uttalande från ett försvarsministermöte på Borgholm den 11 november, kan vi verkligen frågetecken efter. ”Det är svårt att föreställa sig en militär konflikt i vårt närområde som drabbar – och åtgärdas – av ett land ensamt”, skrev försvarsministrarna Anne-Grete Strøm-Erichsen (Norge), Sten Tolgfors (Sverige), Jyri Häkämies (Finland), Søren Gade (Danmark) och Ingibjörg Sólrún Gísladóttir (Island) i en debattartikel i Dagsavisen.
Likväl sitter den norske försvarasministern på en presskonferens i Oslo några dagar senare och säger att det svenska JAS-39 Gripen NG är ”oanvändbart” i försvaret av Norge. Man kan då fråga sig hur Sverige kan försvarar sig självt och eventuellt Norge med ”oanvändbara” Gripen (av äldre modell dessutom)? Deklarationerna från försvars- och utrikesministrarna samt från militärledningarna blir helt enkelt inte trovärdiga … Det blir bara tomma ord.

Ja, varför Norge agerar på det här besynnerliga sättet är svårt att förstå. Skäms man över att man föredrar Nato framför Norden? Det valet gjorde man ju redan 1949. Att stå för det nu borde inte vara något som är så känsligt att man vill dölja det med lögner.
Kjell Dragnes antyder att Norge fått betalt för att prata skit om JAS. Så illa kan det väl ändå inte vara?
I vilket fall har han rätt i att trovärdigheten är borta i att de nordiska länderna kan samarbeta i försvarsfrågor. De som i fortsättningen talar om nordisk samarbete kommer att mötas av hånskratt. Vart och ett av länderna vill bestämma själva, inte tänka i gemensamma termer. Då borde man också ha heder nog i kroppen att säga det rakt ut.
Norska regeringens agerande är vidrigt och skamligt.
Och det visar att Sverige antingen måste gå med i Nato och samarbeta med amerikanerna direkt. Eller återgå till den gamla doktrinen att vi ska ha ett så starkt totalförsvar att vi kan stå emot en första attack på egen hand. Det betyder att åtminstone fördubbla försvarsbudgeten. Att dölja detta är bara ohederligt.
(Andra intressanta bloggar om , ,, , )

Energipolitik utan tjafs

I Svenska Dagbladet rapporterar Per Gudmundson:

”Sluta tjafsa”, sa Maud Olofsson på Industridagen och rev ner applåder. Budskapet? Kärnkraften har en stor och tydlig roll att spela även fortsättningsvis.
”Energipolitiken kommer att stå på tre ben i framtiden: vattenkraft, kärnkraft och förnybart. Den som bara vill ha kärnkraft måste också acceptera de förnybara alternativens betydelse. Och den som tror att vi bara kan klara oss med förnybart måste också acceptera kärnkraften, som kommer att behövas under överskådlig tid.” Citatet är utskickat av IF Metall, som jublar över Olofssons klarhet i frågan. Antagligen känner de sig betydligt mer hemma med en centerpartistisk näringsminister än med alternativet.

Kan inte annat än instämma. Kärnkraftens laddning är överspelad. Avfall som måste förvaras i långa tider finns nu, att göra avfallsmängden större är ingen moralfråga. Här är ytterligare ett område där Alliansen står starkare än oppositionen.
(Andra intressanta bloggar om , , )

Ger vi rabatt på mänskliga rättigheter?

Här hos släktingar i Tranemo i knallebygden (bilden: utsikt från sovrumsfönstret) är Borås Tidning husorganet. I den läser jag en artikel under rubriken ”Kämpar mot hedersvåldet” (ej online). Ikväll blir det debatt på detta känsliga tema i kulturhuset i Borås. Där ska Sara Mohammad medverka. Hon har själv blivit utsatt för hedersrelaterat våld. Hon säger att kunskapen om denna kultur saknas i Sverige och fortsätter:

— Det är också en attitydfråga. Man tar hänsyn till kultur och religion även om de kommer i konflikt med mänskliga rättigheter, som när elever inte behöver vara med på religionsundervisning, sexualundervisning eller gymnastik. Vi får inte ge rabatt på flickors mänskliga rättigheter.

Intressant beskrivning: nuvarande integrationspolitik leder till segregering och ger rabatt på mänskliga rättigheter.
Det är ju detta som Per Schlingmann och moderaterna är på spåren i sitt omtalade förslag om kontrakt för invandrare. Självklart skulle inget kontrakt behövas, om det här i landet var självklart att man inte ger rabatt på mänskliga rättigheter. Om den uttalade politiken var assimilering in i västerländska värderingar.
Se mer i bloggen: Liberalism kräver assimilering, Amerikansk assimiliering mot svensk inte-gration.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Därför blev jag höger

Under gårdagkvällens diskussion med LUF-are i Borås kom vi in på frågor om moral, först i utrikespolitiken, sedan mer allmänt i politiken. Sarah Palin, till exempel. Hon har ju mycket bestämda och konservativt kristna uppfattningar mot abort och äktenskap mellan man och kvinna. Hur kan jag försvara henne?
När jag svarar märker jag ju att det handlar om grundläggande syn på skillnaden mellan moral, makt och politik. Sarah Palin har dessa uppfattningar och hon har ju fött sitt femte barn trots besked om att det hade downs syndrom. Hennes moraluppfatning är att alla liv är lika mycket världa. Även handikappade foster. Därför vägrade hon göra abort. Det var hennes beslut.
Jag har stor respekt för hennes rakryggade hållning.
Men när folk i Sverige då omedelbart drar slutsatsen att hon omedelbart vill använda staten för att med makt tvinga alla andra att leva på samma sätt, har man fel.
Men hennes första beslut som guvernör i Alaska för två år sedan var att lägga in veto mot en lag som skulle särbehandla homosexuella delstatsanställda. Förslaget gick ut på att beröva deras partner anställningsförmåner som gifta par har. Även om hennes egen moraluppfattning är klar: äktenskapet är mellan man och kvinna, vägrade hon att som representant för statsmakten särbehandla homosexuella.
Här finns en grundläggande skillnad i attityd mellan höger och vänster. För vänsterfolk är det självklart att deras egen uppfattning borde vara lag och alla andra borde tvingas till att leva som vänstern anser vara rätt. Tvånget är vänsterns drivkraft. Men till höger ser man skillnad på sin egen uppfattning och andras, ”Live and let live” (men sätter en otvetydig gränsen för toleransen vid intoleransen). Sarah Palin, liksom den från EU-kommissionärskapet bortjagade italienske och katolske filosofiprofessorn Rocco Buttiglione, hymlar inte om sina moraluppfattningar, men de gör skillnad på sina liv och andras. De blandar inte ihop sin person med Makten, så som vänstern gör.
Vänstern är endimensionell: det jag anser SKA alla andra tycka och göra, om så med statliga tvångsmetoder. Högern — både liberaler och konservativa — kan mycket friare diskutera moral, filosofi, egna och andras uppfattningar, utan att hemfalla åt diktatoriska tendenser att vilja styra varje detalj i människors liv. Ändå är det så de uppfattas. Förklaringen är att vi i Sverige blivit impregnerade med vänsterns mentalitet och drar slutsatsen att det någon talar om, vill man omedelbart göra till lag och tvång för alla andra att följa.
Det är nog denna grundläggande skillnad i hållning till samhälle och debatt som gör att jag blivit höger.
(Andra intressanta bloggar om , )

Så gick presidentvalet till

Min lektyr på tåget till Borås, där jag ikväll samtalat om utrikespolitik med liberala ungdomsförbundet, LUF, (en trevlig debattkväll om Bush, neokonservativa perspektivet, spridande av frihet och demokrati i världen, utmaningarn mot väst, Afghanistan mm), var en initierad artikelserie i senaste Newsweek om amerikanska presidentvalrörelsen, Secrets of the 2008 campain.
Här får vi veta mer om Barack Obama och John McCain, och satt i det efterkloka sammanhang som journalister och tyckare älskar. Men det är välskrivet och helt klart intressant för den som tycker amerikanskperspektiv är intressant. Man kommer dessutom så långt bakom kulisserna man kan tänka sig: Newsweek har kommit över inspelningar av Obamas förberedelser inför debatter som avslöjar något om hur han ser på sig själv och sina tillkortakommanden.
Kapitel 1: How He Did It
Kapitel 2: Back from the Dead
Kapitel 3: The Long Siege
Kapitel 4: Going Into Battle
Kapitel 5: Center Stage
Kapitel 6: The Great Debates
Kapitel 7: The Final Days
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , ,)