Utan signalspaning försvagas Sveriges frihet

Jag orkar inte delta i debatten om FRA, eftersom överdrifterna är för många på ena sidan och klantigheten för stor på den andra. Resultatet är ett skyttegravskrig där ingen lyssnar på vettiga argument. Helsingborgs Dagblad försöker dock lyfta blicken, Mer än grässtrån och sandkorn:

Vill man få lite perspektiv på signalspaningsfrågorna, och på underrättelsefrågor i allmänhet, kan man med fördel läsa Wilhelm Agrells nyutkomna Maskerad front: Kalla krigets underrättelsehistoria (Historiska media). Det handlar inte, som man hade kunnat tro, om storspioner eller landsförrädare – i alla fall inte huvudsakligen. Agrell, professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet, framhäver snarare ”mer anonyma delar av underrättelsesystemen” som ”spelade en långt mer avgörande säkerhetspolitisk roll, ofta helt utanför det mediala rampljuset”.
Denna anonyma verksamhet, av vilken signalspaningen var en del, spelade enligt Agrell en betydande roll . . . Ändå framstår det ofta i historieskrivningen som om denna verksamhet antingen inte fanns eller inte spelade någon roll.
Detta förbiseende var förvisso ingen nyhet: Winston Churchill lyckades skriva sitt massiva verk om andra världskriget utan att nämna sin viktigaste kanal för information om fienden – den brittiska signalspaningen.

Själv fick jag en liten inblick i signalspaningens strategiska betydelse för Sverige när jag studerade Baltikums frigörelse från det sammanfallande sovjetväldet i början på 1990-talet: Så utvecklades och förändrades svensk säkerhetspolitik under Baltikums frigörelse.
Sverige och statsminister Carl Bildt spelade en viktig roll i den fredliga men mycket känsliga separationen mellan de tre små baltiska staterna och den stora ryska björnen. Och den som tar sig tid att läsa böckerna av dem som var med och agerade i denna tid, ser att uderrättelser om stämningar och handlingar i omvärlden är väsentliga för att man själv ska kunna agera på ett kraftfullt och framgångsrikt sätt.
Jag är helt övertygad om att det går att förena signalspaning med skydd för den personliga integriteten. En sak är dock klar, den lösningen kommer inte att uppstå så länge dagens skyttegravskrig om FRA pågår.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , , , , )

Lägg ner Folkhälsoinstitutet

När den nye generaldirektören presenterades var det idel floskler som snurrade runt i luften. Tomma ord som varken gör till eller från. Men som kostar tiotals miljoner skattekronor varje år. Är de värda det? Nej. Det är som Dagens Nyheter skriver i ledaren, Färre myndigheter:

Folkhälsoinstitutets breda uppgift är att förbättra folkhälsan. En behjärtansvärd uppgift, men frågan är om den inte klaras av andra befintliga myndigheter och organisationer. Socialstyrelsen svarar för övervakning och tillsyn på området. Landstingen sköter upplysning och kommunikation med målgrupperna. Den akademiska världen står för forskningen.
Insatser för bättre folkhälsa kan också göras från många håll utanför myndighetssfären, till exempel från frivilligorganisationer.

Opinionsbildning och samhällsdebatt sköts av politiker, frivilligorganisationer och medborgare i ett fritt land. Staten ska inte bedriva opininsbildning. Statens roll ska begränsas till att genomföra beslut. Punkt.
(Andra intressanta bloggar om , , , , , , )

Kinapropaganda väller fram via IOK och SVT

Så har vi blivit diktaturkramare igen. Kina har så här långt lyckats mycket väl med att använda Olympiska spelen för att sprida sin samhällsmodell till väst. Förtryck, censur och ofrihet är värderingar som smyger sig på oss. Och det är aktade varumärken som går i spetsen för dessa nya mörka värderingar. Två av dem är OS och SVT.
IOK:s vice ordförande Gunilla Lindberg säger nu när det avslöjats att IOK redan accepterat censur av internet, att detta plötsligt inte är acceptabelt. Så beter sig en makthavare som avlöjats med fingrarna i syltburken. Hon säger:

— Vi ska pressa på för att de ska ändra sig.

Men om man inte lyckades få Kina att förstå vad som gäller innan man gav spelen till Kina, hur i helsike ska man lyckas en vecka före spelen öppnar? Man använde inte makten när man hade den — genom att inte ge OS till Kina förrän de i handling visat att man lämnar förtrycket och ökar friheten.
Därför är det hyckleri när Gunilla Lindberg hävdar att ”frågan är löst”. Det framgår att censuren av internet fortsätter:

Den existerande censuren av internetsidor för kinesiska medborgare, den så kallade Great Firewall of China, gäller fortfarande.

Samtidigt avslöjar SVD att SVT sänt en hyllningsfilm som OS-landet Kina har beställt, Kinapropaganda sändes på SVT:

”Fri television” är SVT:s slogan. Men i onsdags sände man en okritisk OS-dokumentär framtagen av IOK. Företaget har i sändningsavtalet åtagit sig att visa filmen.
— Det är en ren propaganafilm, både för Kina och för spelen, säger Journalistförbundets ordförande Agneta Lindblom Hultén.

Om SVT var tvungen att visa den, hade man kunnat lägga den inom ramen för ett debattprogram där filmens budskap kritiskt kunnat granskas och invändningar framföras. Just det som inte är tillåtet i Kina. Men SVT valde att gå diktaturens ärenden.
Se också UNT-bloggen: SVT – ofri television. (Andra intressanta bloggar om , , , , , , , , , , )