Bråk inom centern om s-samarbetet 1996

Företagarvänliga tongångar passar inte i partiet tycker gruppledaren

I ett elektroniskt öppet brev (3/1 1996) gick Per-Ola Eriksson, som var centerns gruppledare i riksdagen, till angrepp på de yngre centerpartister som träffar näringslivsfolk och andra yngre borgerliga politiker:

Mot bakgrund av kraven på en självständig roll för centerpartiet är det förvånande med kritiken som vissa personer riktar mot partiledningen. Det är dock värt att notera att kritiken ofta utgår från personer som av någon anledning är engagerade i ett nätverk med Timbro som aktiv part. Detta nätverks ambition om fortsatt blockpolitik och fördömande av blocköverskridande lösningar har inte mycket gemensamt med de värderingar som under årtionden burit upp centerpartiet.

Det var riktat mot bl a mig som är verksam på Timbro - det svenska näringslivets tankesmedja. Dagens Nyheter uppmärksammade brevet och Per-Ola Eriksson intervjuas under rubriken "C-kritiker angrips" (9/1):

- Jag ser ju vilka personer som både internt och utåt riktar kritik mot bland annat Olof Johansson, säger Per-Ola Eriksson.

- Jag möter ibland ordval och argument hos centerpartister som jag tidigare hört från moderater och som härstammar från Timbro, säger Eriksson och tillägger att kritikerna "inte varit med och byggt upp detta fina parti".

- Centern är ett parti som byggts upp av hårt arbetande människor som med små ekonomiska resurser offrat mycket för att starta avdelningar i sina samhällen. De skriver normalt inte debattartiklar i DN, säger Per-Ola Eriksson.

Eriksson vill inte namnge några personer men syftar sannolikt på en grupp yngre centerpartister som i våras i en artikel på DN Debatt skarpt kritiserade partiledningen för s-samarbetet. De skrev bland annat att centern 'riskerar att fastna i sällskap med en bakåtsträvande, visionslös socialdemokrati som varken förstår nuet eller framtiden'.

Två av författarna, Björn Mellstrand f d vice CUF-ordförande och Dick Erixon, landstingspolitiker i Stockholm och knuten till Timbro, tillhör också nätverket för unga borgerliga politiker. I samma nätverk ingår centerns ungdomsförbunds ordförande Kristina Hansson och Stockholmspolitikern Michael Arthursson…. Ett tretiotal yngre borgerliga politiker träffas en gång i månaden för att diskutera politik över partigränserna.

Dagen efter fick vi kommentera Per-Ola Erikssons angrepp i DN (10/1) under rubriken "Irriterade c-ungdomar slår tillbaka":

Irritationen är påtaglig hos de unga centerpartister som av gruppledaren i riksdagen Per-Ola Eriksson pekas ut som närstående Timbro… - De är patetiska, dessutom känner de sig pressande, säger Dick Erixon, landstingspolitiker i Stockholm och aktiv i högskoleförbundet, om partiledningen och Per-Ola Eriksson.

Enligt Erixon är det debatten i senaste numret av Politisk Tidskrift, centerns egna idétidskrift, som satt skräck i centerledningen. Där angrips ledningen och Olof Johansson i flera inlägg av bland andra EU-parlamentarikern Karl Erik Olsson och förra riksdagsledamoten Gunnel Jonäng.

Men hellre än att angripa dessa etablerade politiker slår Per-Ola Eriksson mot de yngre och försöker utmåla dem som lierade med högerkrafter, menar Erixon.

- Det är tråkigt att han inte tar en sakpolitisk debatt istället för att klistra på oss etiketter, säger Kristina Hansson.

*

Norrtelje Tidning (c) kommenterar striden i en ledare:

Per-Ola Erikssons formuleringar är olyckliga. När partiledningen börjar med sådana här angrepp på medlemmar i det egna partiet är det ett tydligt tecken på att stämningen är dålig och att partiet har alldeles för lågt i tak.

*

Uppståndelsen gjorde att Dagens Politik gjorde en intervju under rubriken "Frispråkig kritiker ute i kylan" (13/2):

Frispråkige Dick Erixon och hans kamrater i spetsen för Stockholmscentern har fallit i onåd hos partiledningen.

- Med tanke på hur mycket det förhandlas i riksdagskorridorerna undrar man ibland om man är med i ett parti eller en fackförening, säger Dick Erixon bistert. /…/

Dick Erixon tillhör den näringslivsvänliga gruppering inom partiet som anser att centern måste bryta med socialdemokraterna av ideologiska skäl. /…/ Behovet av förnyelse av välfärdsstaten och minskat statligt inflytande över medborgarna, är något som Dick Erixon gärna talar om. Liksom demokratifrågor och medborgaransvar. Han vill söka nya metoder att uppnå de traditionella centervärderingarna. Han är också kritisk mot Olof Johanssons ledarskap.

- Partiets vägval är en fråga om synen på demokrati, hävdar han. Ska vi vara ett stort parti med ett brett folkligt stöd som agerar utifrån egen kraft eller ska vi vara ett förhandlande sexprocentsparti i politikens centrum som lyckas få in någora skrivningar här och där i regeringens förslag, frågar han retoriskt.

Hans analys av det politiska läget mynnar ut i att socialdemokraterna egentligen inte behöver något stödparti. /…/

- Socialdemokraterna har enbart vänt sig till centern för att se till så att det inte ska finnas ett trovärdigt borgerligt regeringsalternativ inför nästa val.