EUROPAPARLAMENTET
2009-2014

efter valet 7 juni 2009[2009-06-26] Maktfördelningen mellan partigrupperna i Europaparlamentet är i stort oförändrade för tredje valet i rad, vilket framgår av tabellen nedan. Detta även om brittiska konservativa bildar en helt ny partigrupp: European conservatives and reformist group, ECR (22 juni).

Italienska partiet Partito Democratico anslöt sig till socialistiska gruppen sedan den officiellt ändrat namn till "Progressive Alliance of Socialists and Democrats" (23 juni). Svenska Piratpartiet flyttar från kolumnen partilösa till den gröna gruppen (25 juni). Också Indrek Tarand, som personligen vann 25% av rösterna i Estland, ansluter sig till gröna gruppen (22 juni),

På denna sida kommer gruppernas sammansättning i parlamentet att efterhand fyllas på.

VALRESULTAT OCH PARTIGRUPPER

Låt oss börja med det svenska valet. Det traditionella sättet att räkna andel av röster i procent framgår här i diagram från valmyndigheten.

Tabell 1 visar hur många röster varje parti fick, och hur stor andel av röstberättigade dessa partier fick (vilket ger en mer korrekt bild av partiernas folkliga stöd). Och detta jämfört med alla tidigare EU-val. Mandat anges i rött.

I tabell 2 nedan kommer nations- & partisammansättning i parlamentet för alla 27 medlemsländer.


TABELL 1:
Svenska Europavalet i siffror
2009
2004
1999
1995
Moderaterna 596.710 röster
(8,4%)
4
458.397 röster
(6,7%)
4
524.755 röster
(7,8%)
5
621.568 röster
(9,5%)
5
Centerpartiet 173.414 röster
(2,4%)
1
157.258 röster
(2,3%)
1
151.442 röster
(2,3%)
1
192.077 röster
(2,9%)
2
Folkpartiet 430.385 röster
(6,1%)
3
247.750 röster
(3,7%)
2
350.339 röster
(5,3%)
3
129.376 röster
(2,0%)
1
Kristdemokraterna 148.141 röster
(2,1%)
1
142.705 röster
(2,1%)
1
193.354 röster
(2,9%)
2
105.173 röster
(1,6%)
0
Socialdemokraterna 773.513röster
(10,9%)
5
616.963 röster
(9,0%)
5
657.497 röster
(9,9%)
6
752.817 röster
(11,5%)
7
Vänsterpartiet 179.182 röster
(2,5%)
1
321.344 röster
(4,7%)
2
400.073 röster
(6,0%)
3
346.764 röster
(5,3%)
3
Miljöpartiet 349.114 röster
(4,9%)
2
149.603 röster
(2,2%)
1
239.946 röster
(3,6%)
2
462.092 röster
(7,0%)
4
Junilistan 112.355 röster
(1,6%)
-
363.470 röster
(5,3%)
3
- - - - - -
Piratpartiet 225.915 röster
(3,2%)
1
- - - - - - - - -
Övriga 135.248 röster
(1,9%)
126.972 röster
(1,9%)
71.108 röster
(1,1%)
117.450 röster
(1,8%)
Sofflocket 3.860.742 medborgare
(54,5%)
4.243.408 medborgare
(62,1%)
4.075.691 medborgare
(61,1%)
3.824.464 medborgare
(58,4%)
Summa röstberättigade 7.088.045 medborgare
18
6.827.870 medborgare
19
6.664.205 medborgare
22
6.551.781 medborgare
22
Tabellen visar: Antal röster (andel av röstberättigade) mandat anges i rött
Källor: Valmyndigheten och SCB.


TABELL 2:
Mandatfördelning i samtliga medlemsländer
under valperioden 2009-2014 (2004-2009) 1999-2004

Efterhand har unionen utökats till idag 27 medlemsländer. Med anledning av detta har antalet mandat successivt minskat per land.

center-höger

EPP

socialister


PSE

liberaler


ELDR

gröna


G/EFA

vänster


GUE/NGL

anti-federalister

ECR

kritiker


ID

nationalister


UEN
grupplösa


Totalt


Tyskland 42 (49) 53 23 (23) 35 12 (7) - 14 (13) 4 8 (7) 7         99 (99) 99
Frankrike 29 (17) 21 14 (31) 18 6 (11) 1 14 (6) 9 4 (3) 15   1 (3) 8 - (-) 4 4 (7) 11 72 (78) 87
Storbritannien - (28) 37 13 (19) 29 11 (12) 11 5 (5) 6 1 (1) - 26 (-) - 13 (12) 3   3 (1) 1 72 (78) 87
Italien 35 (24) 34 21 (16) 16 7 (12) 8 - (2) 2 - (7) 6   - (4) - 9 (9) 10 - (4) 11 72 (78) 87
Spanien 23 (24) 28 21 (24) 24 2 (2) 2 2 (3) 5 1 (1) 4     1 (-) 1 50 (54) 64
Polen 28 (19) - 7 (8) - - (4) -     15 (-) - - (10) - - (7) - - (6) - 50 (54) -
Rumänien 13 (-) - 11 (-) - 5 (-) - 1 (-) -     3 (-) - 33 (-) -
Holland 5 (7) 9 3 (7) 6 6 (5) 8 3 (4) 4 2 (2) 1 1 (-) - 1 (2) 3   4 (-) - 25 (27) 31
Grekland 8 (11) 9 8 (8) 9   1 (-) - 3 (4) 7   2 (1) -     22 (24) 25
Belgien 6 (6) 5 5 (7) 6 5 (6) 5 3 (2) 6   1 (-) -     2 (3) 3 22 (24) 25
Tjeckien 2 (14) - 7 (2) -   4 (6) - 9 (-) -     - (2) - 22 (24) -
Portugal 10 (9) 9 7 (12) 12     5 (3) 2     - (-) 2 22 (24) 25
Ungern 14 (13) - 4 (9) - - (2) -     1 (-) -     3 (-) - 22 (24) -
Sverige 5 (5) 7 5 (5) 6 4 (3) 4 3 (1) 2 1 (2) 3   - (3) -   18 (19) 22
Österrike 6 (6) 7 4 (7) 6   2 (2) 2         5 (3) 6 17 (18) 21
Bulgarien 6 (-) - 4 (-) - 5 (-) -           2 (-) - 17 (-) -
Slovakien 6 (8) - 5 (3) -       1 (-) - 1 (3) - 13 (14) -
Danmark 1 (1) 1 4 (5) 2 3 (4) 6 2 (1) - 1 (1) 3   - (1) 3 2 (1) 1   13 (14) 16
Finland 4 (4) 5 2 (3) 3 4 (5) 5 2 (1) 2 - (1) 1       1 (-) - 13 (14) 16
Irland 4 (5) 5 3 (1) 1 4 (1) 1 - (-) 2 - (1) -   - (1) - - (4) 6 1 (-) - 12 (13) 15
Litauen 4 (2) - 3 (2) - 2 (7) -     1 (-) -   2 (2) -   12 (13) -
Lettland 1 (3) - 1 (1) - 1 (1) -   1 (-) -   2 (4) - 2 (-) - 8 (9) -
Slovenien 3 (4) - 2 (1) - 2 (2) -             7 (7) -
Estland 1 (1) - 1 (3) - 3 (2) - 1 (-) -         6 (6) -
Cypern 2 (3) - 2 (-) - - (1) -   2 (2) -       6 (6) -
Luxemburg 3 (3) 2 1 (1) 2 1 (1) 1 1 (1) 1           6 (6) 6
Malta 2 (2) - 3 (3) -               5 (5) -
Totalt 263 36%
(268) (37%)
232, 37%
XXXXXXXXXX
183 25%
(200) (27%)
175, 28%
XXXXXXXXXX
83 11%
(88) (12%)
52, 8%
XXXXXXXXXX
55 8%
(42) (6%)
45, 7%
XXXXXXXXXX
32 4%
(41) (6%)
49, 8%
XXXXXXXXXX
55 8%
(-)
-
XXXXXXXXXX
17 2%
(37) (5%)
17 ,3%
XXXXXXXXXX
16 2%
(27) (3%)
27 ,4%
XXXXXXXXXX
32 4%
(29) (4%)
33, 5%
XXXXXXXXXX
736
(732)
626
XXXXXXXXXX
Källor: EU 2009, Wikipedia/socialistgroup, ELDR Greens, Wikipedia/ECR BBC, Predict09, EU 2004 och SCB.


Konservativa gruppen (EPP) behåller ställningen som klart största parti, trots att brittiska konservativa bildat egen grupp. Tillskott från östra Europa väger upp försvagningen i norra Europa. EPP blir än mer konsentrerat kring Tyskland-Frankrike-Italien samt öst.

Socialistgruppen (PSE) förlorar inte så mycket, tack vare att ett nytt italienskt parti anslutit sig med 21 mandat.Tungvikten ligger i än högre grad mot Medelhavsområdet.

Liberala gruppen (ELDR) förstärks i norra Europa, samtidigt som man tappar i öst.

Antifederalistiska gruppen (ECR) blir lika stor som gröna gruppen, med tonvikt på England, Tjeckien och Polen.

Gröna gruppen (G/EFA) stärks något, särskilt i Frankrike-Tyskland som utgör halva gruppen. Fick sina första mandat i öst: Rumänien och Estland.

Vänstergruppen (GUE/NGL) tappar en hel del, särskilt då tidigare största partiet försvann, det i Italien. Nu är Tyskland klart störst.

Oberoende kritikernas grupp (ID) gruppen har mer än halverats. Exempelvis försvann Junilistans 3 mandat. Frågan är om gruppen blir kvar.

Nationalisternas grupp (UEN) försvagas, trots svenska mediers tal om starkare nationalism.

Partilösa är en samling som får oförändrat stöd.

Se kommentarer efter EU-valet 2004