Stockholm City (foto: Dick Erixon)

Humor: Patton och de värdelösa männen

fredag 2 december 2016 · 15:32

Fredag! Lite aktuell satir. Här är Steve Breens tolkning av att general James “Mad Dog” Mattis nominerats till att bli USA:s nästa försvarsminister.

Mattis energiska ledning av strider i Bagdad och Fallujah gav honom smeknamnet och han har sedan dess jämförts med andra världskrigets pansargeneral George S Patton. Och likt Patton har han uttalat sig drastiskt om motståndare, som Iran.

I Sverige för vi ju en annan sorts strid, den mellan olika grupper och identiteter. Här Kalle Strokirks tolkning.

Tema: Kultur & humor